„Štrechy Bratex, střešní krytiny, plechová krytina, velkoformátová, trapezove plechy"

T-18

Střešní trapézový plech T-18

Střešní trapézový plech T-18 je standardně používán na střechy jedno a mnoha rodinných obytných domů.

 

 

 

 

Dostupné třídy materiálových materiálů

Nabízený v třech výrobkových třídách

Desky tříd

PREMIUM

Strzałka

Desky tříd

PRESTIGE

Strzałka

Desky tříd

ALUMINIUM

Strzałka

Výhody střešního trapézového plechu

01
Univerzální

Standardně se používá na střechy jedno a mnoha rodinných domů, jako krytina pro hospodářské budovy, přístřešky a jakýkoliv typ průmyslových objektů, skladovacích hal, ohrazení, při renovování budov.

02
Efektivní užitková šířka

Vysoce produktivní užitková šířka ve vztahu k celkové šířce střešního panelu umožňuje značnou úsporu materiálu.

03
Efektivní vzor

Zajímavý vzor s doplňkovými záhyby prolisků zaručují reprezentativní vzhled při současné jednoduchosti, a rovněž posiluje tuhost konstrukce.

04
Možnost podélného překlopení

Využití příčných odstřižků během montáže na střeše (na protilehlou stranu valbové střechy, střešní okénko, úžlabí).

05
Neomezené možnosti zakládky

Má vliv na zlepšení těsnosti v místě spojení střešních plechů, zaručují lepší trvanlivost.

06
Lehká montáž

Střešní trapézové plechy se montují lehce a rychle s minimálními náklady.

Technické informace

Tloušťka plechu

 

 

Celková šířka

Šířka krytí

Rozsah délky

Výška profilu

Výška průtlaku

Min. spád střechy

Hmotnost ocel 0,5mm

Hmotnost ocel 0,6mm

Hmotnost hliník 0,6mm

 

 

 

ocel 0,5mm

ocel 0,6mm

hliník 0,6mm

1134mm

1092mm

do 12mb

18mm

8o

4,5 kg/mb

5,5kg/mb

2kg/mb

 

 

     

 

Produktová galerie